Žijem
android app
Prejsť na obsah


ZÁMER APLIKÁCIE

   
Aplikácia by sa chcela pokúsiť zlepšiť situáciu ľudí, ktorí nevidia zmysel života, trpia depresívnymi stavmi, úzkosťami, prípadne uvažujú nad samovraždou. Z aplikáciou ponúkaných funkcií si však vyberie každý.

Navrhla ju psychologička a textami názorov prispel dlhoročný skúsený psychoterapeut. Niektoré funkcie a obsah doplnil programátor.

Aplikácia je zdarma a bez reklám a tak to aj zostane. Ide zo strany autorského kolektívu o čisto dobročinnú aktivitu.
Cieľom aplikácie nie je preferovať žiadnu linku dôvery, žiadny filozofický ani náboženský smer, ani získať dotácie alebo sponzorské dary.

Jej jedinou snahou je pomôcť ľuďom pozrieť sa na život inak ako doteraz, pochopiť svoje myšlienky a  pocity, pochopiť, že niekedy je v poriadku mať zlý deň, ale že môžu sami urobiť niečo pre to, aby bol ich život lepší.

Nejde však o zázračnú aplikáciu, ktorá spraví všetko za človeka sama. Je potrebný aktívny prístup používateľa pri využívaní aplikáciou ponúkaných nástrojov.

FUNKCIE APLIKÁCIE

   
Moje nálady
Spoznaj, čo dokáže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť tvoju náladu.

Spôsob zaevidovania nálady a ponúknutie odporúčania aplikáciou na jej zlepšenie.
 
Môj denník
Zapíš si, čo si zažil/a, čo sa ti snívalo, za čo si vďačná/ý a aké myšlienky k tebe prichádzali.

Moja sila
Čo ti dokáže dodať silu a energiu pokračovať ďalej, keď ti je práve ťažko?

Moje bezpečie
Naplánuj si, ako zostaneš v bezpečí, čomu sa vyhneš, ako budeš reagovať na kritické situácie.

Chcem sa upokojiť
Vyskúšaj vybrané praktiky na upokojenie sa v stresovej situácii.


Potrebujem pomoc
Ak nedokážeš kritickú situáciu zvládnuť sama/sám, požiadaj o pomoc blízkych alebo odborníkov.


OCHRANA SÚKROMIA

   
Prístup k Internetu nie je povolený
Aplikácia nemá povolený prístup k Internetu, nie je teda možné, aby odosielala dáta do nej vložené, alebo dáta, ku ktorým má prístup.

Zamedzenie spustenia aplikácie neoprávnenou osobou
Používateľ si môže v nastavení aplikácie zapnúť overenie totožnosti pri spustení aplikácie. Totožnosť bude overená rovnakým spôsobom, ako pri odomykaní obrazovky.

Záloha dát
Automatická záloha dát Androidom je zakázaná, aby sa bez vedomia používateľa nedostali vložené dáta preč z mobilu. Používateľ si môže urobiť zálohu vložených dát do šifrovaného súboru chráneného heslom, ktorý môže byť uložený lokálne v zariadení alebo na cloud (Dropbox, Google drive, Onedrive).

Prístup ku kontaktom
Čítanie kontaktov nie je pre funkciu aplikácie nutné. Používateľ môže povoliť aplikácii prístup ku kontaktom len kvôli zjednodušeniu vytvorenia tlačidla "Potrebujem pomoc" automaticky z údajov kontaktu.

Prístup k fotkám/úložisku
Pokiaľ si chce používateľ vložiť do aplikácie fotky a chce si robiť zálohu do aplikácie vložených dát, musí aplikácii povoliť prístup k úložisku.
IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: android @ ipndata.sk
Návrat na obsah