OTÁZKY - TldNark mobile

monitorovanie
EDI prevádzky
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Kde môžem získať prihlasovacie údaje (meno a heslo) ?

Pokiaľ  už máte prístup k webovej aplikácii TldNark, rovnaké meno a heslo môžete použiť aj v aplikácii TldNark mobile. Ak ešte prístup nemáte zriadený, požiadajte o meno a heslo TELEDIN alebo IPN data.

Môžem si v službe Google Smart Lock zapamätať viac dvojíc meno/heslo ?

Pre používateľov, ktorý spravujú dve alebo viac firiem a potrebujú monitorovať ich EDI prevádzku je možné vložiť do služby Google Smart Lock viac dvojíc meno/heslo, pričom pri spustení aplikácie sa zobrazí dialóg pre výber dvojice pomocou mena. Postup je nasledovný:
  1. v nastavení aplikácie zrušte zaškrtnutie voľby Zapamätať prihlasovacie údaje, ukončite a znovu spustite aplikáciu
  2. zobrazí sa obrazovka pre manuálne prihlásenie.
  3. zadajte meno a heslo novej dvojice, ktorú chcete pridať
  4. podržte  prst na tlačidle PRIHLÁSIŤ, zobrazí sa dialóg pre potvrdenie zapamätania prihlasovacích údajov - potvrďte
  5. ak potrebujete zapamätať ďaľšiu dvojicu meno/heslo, ukončite a znovu spustite aplikáciu. Zopakujte body 2-4
  6. po pridaní všetkých dvojíc zaškrtnite voľbu Zapamätať prihlasovacie údaje, ukončite a znovu spustite aplikáciu. Mal by sa zobraziť dialóg pre výber mena/hesla pre prihlásenie
 

CCF TELEDIN - vaša brána do sveta EDI komunikácie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky